PRIVACYBELEID

§1 Algemeen 
Uw individuele gerelateerde gegevens (bijv. aanhef, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en creditcardnummer) worden door ons gebruikt volgens de voorschriften van de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens. De volgende regels bevatten informatie over de aard, de omvang en het doel van de registratie, verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites. Als u bent omgeleid via links op onze websites naar andere websites, dan kunt u daar informeren over hoe deze websites omgaan met uw gegevens.

§2 Automatische gegevensverzameling 
Wegens technische redenen worden de volgende gegevens naar ons verzonden via uw internetbrowser: 

– Browsertype en versie 
– Besturingssysteem 
– De website van waaruit u ons bezoekt (referrer URL) 
– De website die u bezoekt 
– Datum en tijd van uw bezoek 
– Uw Internet protocoll (IP) adres 

Deze anonieme gegevens worden apart opgeslagen van uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, en zullen dus niet terug te traceren zijn naar een bepaalde persoon. Deze gegevens worden voor statistische doeleinden gebruikt om onze website en diensten te optimaliseren. Na de evaluatie zullen deze gegevens worden gewist. 

§3 Statistische gegevens
Uw persoonlijke gegevens, voor zover dat noodzakelijk is voor de rechtvaardiging, de ontwikkeling van content of de wijziging van de contractuele relatie (inventarisatie gegevens) is, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van contracten. Bijvoorbeeld, als goederen moeten worden geleverd aan u, moeten uw naam en adres worden meegedeeld aan de leverancier van die goederen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder wettelijke basis worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden buiten het contract om verstrekt.
In opdracht van de bevoegde autoriteiten kunnen wij in individuele gevallen informatie over de inventarisatiegegevens verstrekken, voor zover dit noodzakelijk is voor de strafrechtelijke vervolging, voor het voorkomen van gevaar door de politieautoriteiten van de deelstaten, voor de uitvoering van de wettelijke taken van de federale en staatsautoriteiten ter bescherming van de grondwet, de federale inlichtingendienst of de militaire contraspionagedienst of voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

§4 Gebruik gegevens
Uw persoonlijke gegevens, die nodig zijn om het gebruik van onze aanbiedingen mogelijk te maken en om u te factureren (gebruiksgegevens), worden gebruikt voor de verwerking van het contract. Binnen deze categorie valt onder andere informatie met betrekking tot de identificatie van gebruikers, informatie over de periode en de omvang van het gebruik, alsmede informatie over welke telecommunicatiediensten die u gebruikt. Gebruiksgegevens voor boekhoudkundige doeleinden (boekhoudkundige gegevens) kunnen worden doorgegeven aan andere dienstverleners of derden, zolang de informatie nodig is om af te rekenen met de gebruiker. Na volledige afhandeling van onze betalingsvordering worden deze gebruiks- en facturatiegegevens gewist. De verwijdering wordt vervangen door een blokkering, voor zover een verwijdering wordt tegengewerkt door wettelijke, wettelijke of contractuele bewaartermijnen.

DIMABAY geeft de persoonlijke gegevens van gebruikers niet door aan derden, tenzij de gebruiker vooraf zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of er een wettelijke verplichting bestaat om gegevens door te geven. Voor zover de gebruiker zijn toestemming geeft, kan hij deze te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door middel van een eenvoudige kennisgeving in tekstvorm (e-mail, fax, brief). De gebruiker wordt uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van het recht op herroeping en het adres waarnaar deze herroeping moet worden gestuurd bij het verklaren van de toestemming.

In opdracht van de bevoegde autoriteiten kunnen wij in individuele gevallen informatie over gebruiksgegevens verstrekken, voor zover dit noodzakelijk is voor de strafrechtelijke vervolging, voor het voorkomen van gevaar door de politieautoriteiten van de deelstaten, voor de uitvoering van de wettelijke taken van de federale en staatsautoriteiten ter bescherming van de grondwet, de federale inlichtingendienst of de militaire inlichtingendienst of voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

§5 Informatie over cookies
Zogenaamde cookies worden gebruikt om meervoudig gebruik van een van onze aanbiedingen door dezelfde gebruiker te herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser bestanden en opgeslagen op uw computer. Ze worden gebruikt om onze aanwezigheid op het internet en onze aanbiedingen te optimaliseren. Dit zijn zogenaamde “session cookies”, die onmiddellijk na het einde van uw bezoek op onze website worden verwijderd. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld via deze cookies. 

§5.1 Google Analytics

Voor de analyse van de website maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.nl). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging prevaleren. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door het activeren van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres ingekort voor verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het door uw browser in het kader van Google Analytics doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Google LLC is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan  hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het privacy schield.

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op  deze link  klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Tijdens het proces wordt een opt-out cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

§6 Informatie
Op uw verzoek zullen wij u voorzien van informatie over de opgeslagen datum, met betrekking tot uw persoon of uw pseudoniem. Op verzoek kan deze informatie ook elektronisch worden verstrekt. 

Als u informatie over uw persoonlijke gegevens wilt, gelieve ons te contacteren: 

DIMABAY GmbH
Tel: +49 (0)30 577 04 96 31
Fax: +49 (0)30 577 04 96 30
Mail: contact@dimabay.nl