Colofon

Het hoofdkantoor is gevestigd

DIMABAY GmbH
Promenadeplatz 8
80333 München
Duitsland

Management

Algemeen directeur: Lars Nottehed, Martin Ehrentreich
Geregistreerde Rechtbank: Rechtbank München
Registeratienummer: HRB 291251
Belastingnummer: 37/262/32267
BTW-nummer: DE270964481

 
Disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die veroorzaakt is door het gebruik of het niet gebruiken van de gepresenteerde informatie en/of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in principe onmogelijk, indien er van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbaar opzettelijke of grof nalatige schuld.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links
De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zijn pagina’s waarnaar wordt gelinkt of verwezen, tenzij hij volledig op de hoogte is van de illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina’s te bekijken.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat ten tijde van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod, evenals voor externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, linkdirectory’s, mailinglijsten en in alle andere vormen van databases die door de auteur zijn opgezet en waarvan de inhoud extern schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet-gebruiken van dergelijke gepresenteerde informatie, is alleen verantwoordelijk de aanbieder van de kant waarnaar wordt verwezen en, in het bijzonder, de aanbieder die verwijst naar links over de respectieve publicatie.

3. Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, zelfgemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken.
Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. De naamsvermelding alleen betekent niet dat het merk niet beschermd is door de rechten van derden!

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s liggen. Het dupliceren of gebruiken van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming
Indien de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling voor alle aangeboden diensten is toegestaan indien, en voor zover technisch mogelijk en redelijk, zonder specificatie van persoonlijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias. Het is derden niet toegestaan om gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de verzenders van zogenaamde spammails in geval van overtreding van dit verbod.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waar u van bent doorverwezen. Indien delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.