de ch-de at-de gb fr es it pl nl se
Meldt u gratis aan voor de nieuwsbrief.

De DiMaBay nieuwsbrief geeft u regelmatige updates over onze pakketbijlagen en ons netwerk.

Voornaam
Achternaam
Bedrijf
Email

Ik heb de gegevensbescherming informatie gelezen

 

Versturen

Privacybeleid

 

§1 Algemene voorwaarden
Uw individuele gerelateerde gegevens (bijv. aanhef, naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, bankgegevens en creditcard nummer) wordt door ons gebruikt worden volgens de voorschriften van de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens. De volgende regels bevatten informatie over de aard, de omvang en het doel van de registratie, verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites. Als u bent omgeleid via links op onze websites naar andere websites, dan kunt u daar informeren jezelf over hoe deze websites omgaan met uw gegevens.

§2 Automatische gegevensverzameling
Wegens technische redenen, de volgende naar ons verzonden via uw internet data surfen zelden opgenomen:

- Browser typ en versie
- Besturingssysteem
- De website van waaruit u ons bezoekt (referrer URL)
- De website die u bezoekt
- Datum en tijd van uw bezoek
- Uw Internet protocoll (IP) adres

Deze anonieme gegevens worden apart opgeslagen van uw persoonlijke gegevens, die u ons hebt verstrekt, en zal dus niet toestaan ​​dat terug te traceren naar een bepaalde persoon. Deze gegevens worden voor statistische doeleinden om onze website en diensten te optimaliseren. Na de evaluatie zullen deze gegevens worden gewist.

§3 Voorraadgegevens
Uw persoonlijke gegevens, voor zover dat noodzakelijk is voor de rechtvaardiging, de ontwikkeling van content of de wijziging van de contractuele relationshop (inventarisatie gegevens) is, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van contracten. Bijvoorbeeld, als goederen moeten worden geleverd aan u, uw naam en adres moeten worden meegedeeld aan de leverancier van die goederen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens overdragen aan derden buiten het contract handling zonder uw voorafgaande toestemming of zonder wettelijke basis.

In opdracht van de bevoegde autoriteiten, zullen we worden toegestaan​​, in een individueel geval, informatie te verstrekken over inventarisatiegegevens indien dit noodzakelijk is voor de oorzaken van de strafrechtelijke vervolging is, bij de politie van de Duitse deelstaten in staat om gevaar te voorkomen, aan de wettelijke vervullen taken van de grondwet bescherming autoriteiten van de Duitse federale regering, de Duitse deelstaten, de federale inlichtingendiensten of militaire inlichtingendienst, of om intellectuele-eigendomsrechten te handhaven.

§4 Gebruik gegevens
Uw persoonlijke gegevens, die nodig zijn om de exploitatie van en facturatie voor onze aanbiedingen (gebruiksgegevens) te vergemakkelijken, zullen uitsluitend worden gebruikt om de contracten te verwerken. Binnen deze categorie valt onder andere informatie met betrekking tot de identificatie van gebruikers, informatie over de periode en de omvang van het gebruik, alsmede informatie over welke telecommunicatiediensten die u gebruikt. Gebruiksgegevens voor boekhoudkundige doeleinden (boekhoudkundige gegevens) kunnen worden doorgegeven aan andere dienstverleners of derden, zolang de informatie nodig is af te rekenen met de gebruiker. Na het volledig verschuldigde bedrag door de gebruiker wordt betaald, wordt al een dergelijk gebruik en boekhoudkundige gegevens gewist. Indien, als gevolg van wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijnen, is verwijdering verboden, wordt gegevens in plaats geblokkeerd.

DIMABAY zal van de persoonlijke gegevens van de gebruikers niets delen of doorgeven aan een derde partij, tenzij de gebruiker zijn toestemming geeft of als wij wettelijk verplicht zijn  om informatie door te geven. Voor zover de gebruiker zijn heeft gegeven / haar toestemming, hij / zij kan op elk gewenst moment intrekken met ingang voor de toekomst door middel van een korte melding (e-mail, fax, brief).

De gebruiker zal uitdrukkelijk worden geïnformeerd over dit recht van herroeping en het adres, welke een dergelijke herroeping moet worden gezonden aan, op het moment dat hij zijn toestemming geeft.

In opdracht van de bevoegde autoriteiten, zullen we worden toegestaan​​, in een individueel geval, om informatie over het gebruik van gegevens te verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de oorzaken van de strafrechtelijke vervolging is, bij de politie van de Duitse deelstaten in staat om gevaar te voorkomen, aan de wettelijke vervullen taken van de grondwet bescherming autoriteiten van de Duitse federale regering, de Duitse deelstaten, de federale inlichtingendiensten of militaire inlichtingendienst, of om intellectuele-eigendomsrechten te handhaven.

§5 Informationen over cookies
Zogenaamde cookies worden gebruikt om meervoudig gebruik van een van onze aanbiedingen door dezelfde gebruiker te herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser bestanden en opgeslagen op uw computer. Ze worden gebruikt om onze aanwezigheid op het internet en onze aanbiedingen te optimaliseren. Dit zijn zogenaamde "session cookies", die onmiddellijk na het einde van uw bezoek op onze website zijn verwijderd. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld via deze cookies.

§6 Informatie
Op uw verzoek zullen wij u voorzien van informatie over de opgeslagen datum, met betrekking tot uw persoon of uw pseudoniem. Op verzoek kan deze informatie ook elektronisch worden verstrekt.

Als u informatie wilt over uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, gelieve ons te contacteren:

DIMABAY GmbH

Tel: +49 (0)30 577 04 96 31
Fax: +49 (0)30 577 04 96 30
Mail: kontakt@dimabay.de